Fasning/Slipning

Slipning / Avgradning

Slipning och avgradning av laserskurna ytor utförs på plåt i alla förekommande kvaliteter enligt önskemål. Vi erbjuder även radiering R2 i vår nya slipmaskin.

Gecam slipmaskin  Bredd 1350 mm

Weber slipmaskin  Bredd 1100 mm

Fasning / Fogberedning

Vid all robotsvetsning krävs svetsfogar med jämn kvalitet och snäva toleranser.

Vi utför kantfasning 0-88° oavsett sida i vår nya kantslipmaskin där slipning kan utföras på över och undersidan utan att vända på plåten. Max plåttjocklek 100 mm.

Kuhlmeyer slipmaskin  Längd 7,0 m

Effektiv Fasning

Svetsfogar med jämn kvalitet och snäva toleranser krävs för all robotsvetsning. För att uppnå detta har vår nya kantslipmaskin Kuhlmeyer-slipteknik för att utföra fasning 0-88° oavsett sida. Detta gör det möjligt att slipa både över- och undersida av plåten utan att behöva vända den, vilket gör processen mer effektiv. Med en maximal plåttjocklek på 100 mm är den här maskinen perfekt för alla tillverknings- eller tillverkningsföretag!

Fasning av kanter

Fasning är ofta en del av fogberedningsprocessen där en fyrkantig kant på ett föremål reduceras till en sluttande kant. Den kan också ha en estetisk funktion. Fasning kan göras med flera olika arbetsmoment men kan också göras med speciella manuella eller stationära maskiner eller robotar, där fasningen bearbetas på kanten. Om mer komplexa former krävs är maskinbearbetning den bästa metoden. Vilken metod du använder beror på material, dimension, fasens form och toleranskrav.

Vill du veta mer?

Vi anpassar oss alltid helt efter dina behov och ser till att använda vår kompetens så att du får precis den produkt du efterfrågat. Tveka inte att kontakta oss, så diskuterar vi din lösning.

Kontakta oss

Här finns vi

Dala Plåtteknik AB
Filargatan 6
781 71 Borlänge

Kontakta oss

Telefon:0243-21 53 00
E-post: mail@dpt.se

Följ oss

Facebook