Kvalitet & Miljö

Kvalitet 

Sedan augusti 2005 är vi certifierade. Nu enligt SS-EN 9001:2015                     
Kvalitetsarbetet är inriktat mot en ökad kundnytta, ständiga förbättringar och ett processorienterat synsätt i det dagliga arbetet.

Miljö & Hållbarhet

Dala Plåtteknik AB har funnits i snart 40 år och är certifierade enligt internationella miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015, det ger oss ett långsiktigt perspektiv på vår roll i samhället och att agera hållbart i alla aspekter är därför centralt. Vi värnar om starka och långsiktiga relationer gentemot anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter som bygger på tillit och respekt. Därför är det viktigt med frågor så som en säker och trygg arbetsmiljö för våra anställda, öppenhet, transparens och likabehandlingsprinciper. I alla våra affärsrelationer följer vi lagar och regler och vi står för en hög affärsetik.

Dala Plåtteknik AB vill ta sitt ansvar avseende miljö- och klimatpåverkan genom att välja hållbara alternativ och att integrera hållbarhet i företagens alla delar. Vi vill vara proaktiva i vårt arbete med hållbarhet, för att ge vårt bästa bidrag till att minska miljö- och klimatpåverkan till förmån för kommande generationer.

Bland våra åtgärder kan bland annat nämnas att:

  • Utbilda, informera och organisera så att varje medarbetare vet vilken miljöpåverkan hans eller hennes arbete innebär.
  • Verka för att våra produkter i minsta möjliga mån gör åverkan på miljön – utan att försämra produktkvaliteten.
  • Ständigt arbeta för att förbättra företagets miljöarbete ihop med våra leverantörer av både insatsmaterial samt maskiner
  • Hålla oss ajour med miljöutvecklingen inom branschen.
  • Anlita speditörer som har miljöpolicy där vi ansvarar för frakten.
  • Inom 1 år (2024) skall vi kunna redovisa Co2e utsläpp på artikelnivå till våra samarbetspartner via vårt affärssystem Monitor.

 

Skärsnitt och skärytor

Vi kontrollerar rätvinklighets- och lutningstolerans, u och medelprofildjupet Rz5 och hårdheten (HV10) på skurna ytor enligt SS-EN ISO 1090-2 och SS-EN ISO 9013:2002.

Kontroller utförda på S355MC plåt upp till 25mm och håller kraven för utförandeklass EXC1, EXC2, EXC3.

 

Vill du veta mer?

Vi anpassar oss alltid helt efter dina behov och ser till att använda vår kompetens så att du får precis den produkt du efterfrågat. Tveka inte att kontakta oss, så diskuterar vi din lösning.

Kontakta oss

Här finns vi

Dala Plåtteknik AB
Filargatan 6
781 71 Borlänge

Kontakta oss

Telefon:0243-21 53 00
E-post: mail@dpt.se

Följ oss

Facebook